Väntrum

Livet består i en hel del väntan.....


OM vi vill göra ett gott första intryck representerar  väntrummet i hög grad 

denna möjlighet och präglar förväntningar på det förestående mötet.


Ett hälsofrämjande väntrum med levande blommor och runda detaljer

ger en avspänd miljö upplevs som välkomnande och ger avspänning.