Endohållare sensor stl.2

Smidig sensorhållare  som är utarbetad att användas vid endodontibehandlingar tillsammans med peang eller nålförare.


Passar till sensorer stl 2. Soredex Toto, Plandent Prosensor, Dentalmind Digital X-Ray ll, SuniRay, Instrimentarium Snapshot, Schick CDR, Schick Elite, Gendex GXS-700, Mdx3 (digitales)